3 Nisan 2014 Perşembe

Yaşamın Kökeninin Oluşturan Moleküller Suda Birleşti!

DNA’nın daha yaşlı kuzeni RNA’nın iki parçasını bir arada tutan baz çiftleri yaşayan hücrelerde moleküler interaksiyonun en önemlilerinden birisidir. Birçok bilim insanı bu baz çiftlerinin başından itibaren yaşamın parçası olduğuna ve RNA’nın yaşamın ilk polimerlerinden biri olduğuna inanır. Ama burada problem vardır. RNA bazları polimer omurgayla ilişkili olmadıkça suda baz çifti formunda değildir ve onlarca yıldır yaşamın kökeni bilim insanlarını şaşırttı. Eğer bazlar polimerlerinden önce eşleşmediyse bazlar, RNA polimerlerinin oluşması için “prebiyotik çorba”da birçok molekülden nasıl seçilebildi?

George Enstitüsü araştırmacıları RNA’nın kökeni için alternatif teori araştırıyor: araştırmacılar RNA bazlarının bugün elimizdeki bazlardan farklı moleküllerin eşleşmesinden evrildiğini düşündü. Bu teori giderek daha çekici görünüyor. RNA bazlarına benzer olan küçük moleküllerle birlikte suda kendiliğinden toplanması son derece düzenlidir. Bu”öncül-RNA bazları” spontane olarak gen uzunluğu lineer kümelerin içine toplanır farzedelim ki, yaşam genleri öncül-RNA bazlarından ya da benzer moleküllerden alınmaya başlamış olabilir. Bu araştırmalar, Journal of American Chemical Society’de online yayınlandı.

Bu keşif suda kümelenecek ve RNA oluşturma yeteneğine sahip olacak ya da atası olabilecek benzer molekülleri bulmak için yıllardır deneme yapan Profesör Nicholas Hud öncülüğünde bilim insanları takımı tarafından yapıldı. Hud’un ekibi öncül-RNA bazına küçük kimyasal kuyruk eklediğinde birşeyler oluşturduğunu bildi ve diğer öncü-RNA bazıyla birlikte lineer toplanmayı oluşturmayı spontane olarak gördü. Benzer durumlarda, 18000 üretilmiş sonuç güzel şekilde sıralandı. “RNA’nın kökenini düşünmek dedenin baltası paradoksunu hatırlatıyor.” dedi kimya ve biyokimya profesörü Hud.”Eğer babanın kolu ve senin başın değişirse, bu aynı eksen midir? Biz aynı yolla RNA gördük. Kimyasal yapılar zamanla değişmiş olabilir ama bu sürekli kullanımda idi böylece buna benzer molekül olduğuna görebiliriz.”

Hud, bilim insanlarının kimyasalların kompleks karışımı yaşamın başlamasıyla birlikte çalışmaya başladığında 4 milyar yıl önce başlayan şeyden %100 emin olduğunu itiraf etti. Hud’un sonraki amacı, öncü-RNA bazlarının genetik materyal olarak işlev görebilen polimer oluşturmak için omurga tarafından bağlanabilip bağlanamadığını belirlemektir. George Tech Barselona’da biyomedikalde araştırma için enstitü ile birlikte işbirliği yaptı. Öncü-RNA’nın iki bileşeni, kendi kendine kümelenen sistem triaminopirimidin (TAP) türevleri, TAPAS ve siyanürik asit (CA)’i oluşturdu.

Yaşamın kökeni sorusuna ele almaya ek olarak, Hud kendiliğinden birleşme işleminin nanoteller gibi yeni materyaller yaratmak için gelecekte kullanılabileceğini gösterdi. Ayrıca bu proje Ulusal Bilim Kuruluşu (NSF) ve NASA tarafından da desteklendi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder